Persoane juridice - Compensarea

Persoane juridice - Compensarea

Persoane juridice - Compensarea Datoriilor Cu Creanțe Reciproce

1. Punctul de plecare în prezenta analiză o reprezintă posibilitatea de compensare a datoriilor cu creanțe reciproce între persoane juridice de drept privat, cu ilustrarea a două situații particulare. În acest sens, vom face referire la situația unei societăți cu două societăți, parteneri contractuali.

2. Primul partener contractual, la care ne vom referi ca Societatea X, nu mai desfășoară activitate iar cel de-al doilea partener, la care ne vom referi ca Societatea Y, se află în procedura insolvenței, procedură declanșată la finele anului 2019. După cum anticipam anterior, ambele persoane juridice sunt clienți ai unei terțe societăți, denumită în continuare Societatea Z, și nici Societatea X, nici Societatea Y, nu are cont de utilizator creat pe Platforma De Compensare gestionată de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București (denumit în continuare „CPPI”).

3. Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, aprobate prin HG nr. 773/2019, instituie prin prevederile art. 2 obligația societăților în care statul român are o participare de a realiza operațiunile de compensare prin înregistrarea în „Registrul electronic de evidență a operațiunilor de compensare” gestionat de CPPI.

4. Ordinul de compensare generat de Sistemul Informatic De Compensare (denumit în continuare „SIC”) constituie, conform reglementării secundare, document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au făcut obiectul compensării și se atașează, ca atare, la nota contabilă.

5. Pe de altă parte, aceste norme prevăd că persoanele juridice private pot opta pentru efectuarea compensărilor folosind acest nou sistem, iar în situația în care optează pentru utilizarea acestuia, acestea au obligația de a-și crea un cont de utilizator și de a deține o semnătură electronică calificată în vederea efectuării operațiunilor de compensare.

6. Astfel, pentru persoanele juridice de drept privat, aplicarea acestui sistem public de compensare este facultativă. Acest fapt presupune că, și în ipoteza în care Societatea Z are cont de utilizator în SIC, Societatea Z nu are obligația de a desfășura toate compensările prin acest SIC, acestea putându-se derula între partenerii privați și în afara acestuia. Cu atât mai mult, în ipoteza în care partenerul comercial nu are cont de utilizator în sistemul informatic de compensare, utilizatorul înregistrat în SIC nu poate fi obligat să realizeze compensarea prin această platformă.

7. Având în vedere cele menționate, în ceea ce privește clientul, Societatea X, se poate realiza compensarea în afara SIC prin încheierea unui proces-verbal de compensare semnat de ambele părți. Semnarea poate avea loc și prin mijloace electronice la distanță. Procesul-verbal de compensare va fi folosit ca și document justificativ contabil pentru compensarea operată.

8. În ceea ce privește clientul, Societatea Y, având în vedere faptul că acesta se află în procedură de insolvență, sunt aplicabile prevederile art. 90 din Legea nr. 85/2014. Conform acestor prevederi, deschiderea procedurii de insolvență nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată și de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.

9. În cazul analizat, atât creanța deținută de Societatea Z față de Societatea Y, cât și creanța deținută de Societatea Y față de societatea Z, sunt născute anterior deschiderii procedurii insolvenței, astfel încât se poate aplica compensarea prevăzută de art. 90 din Legea nr. 85/2014.

10. În acest sens, este necesară transmiterea unei notificări către administratorul judiciar al Societății Y, în care să se solicite acestuia să constate că a intervenit compensarea legală a creanțelor. De asemenea, trebuie solicitat acestuia și semnarea unui proces-verbal de compensare, acest proces-verbal urmând a fi folosit ca document justificativ în evidențele contabile.

11. În situația în care administratorul judiciar nu va răspunde solicitării, se poate introduce o cerere de chemare în judecată la judecătorul sindic, prin care se va solicita constatarea intervenirii compensării legale. În această situație, hotărârea judecătorească ce se va pronunța va reprezenta documentul justificativ contabil ce va sta la baza compensării.

12. Suplimentar față de aspectele de natură juridică indicate anterior mai arătăm că, din punct de vedere contabil, eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare. În plus, nerespectarea prevederilor referitoare la utilizarea ordinelor de compensare, respectiv a proceselor-verbale de compensare reprezintă contravenție și se sancționează cu amenda de la 300 la 4.000 lei. Prevederile sunt valabile indiferent de modul în care se efectuează compensarea, respectiv cu Ordin de compensare sau pe baza de Proces - verbal de compensare. Din perspectivă fiscală, ambele modalități de efectuare a compensării produc aceleași efecte, fiind necesare ca documente justificative, documentele care stau la baza compensării.

13. În concluzie, crearea platformei de compensare gestionată de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București nu impune unui utilizator, persoană juridică de drept privat, să efectueze toate compensările prin intermediul acesteia. În situația în care partenerii contractuali ai societății înregistrate pe această platformă nu sunt înregistrați, compensarea se va putea realiza în aceeași modalitate ca anterior intrării în vigoare a Normele metodologice aprobate prin HG nr. 773/2019, partenerii contractuali urmând a încheia un proces-verbal de compensare care va fi folosit ca și document justificativ contabil pentru compensarea operată.

TRELEA ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.

în colaborare cu

SAVVY FINANCE S.R.L.

Site-ul nostru utilizeaza fișiere de tip cookies care sunt stocate pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră. Înainte de a continua navigarea pe site, de a utiliza formularul de contact sau de a vă abona la newsletter-ul nostru vă rugam sa lecturați continutul secțiunii Protecția datelor cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmați acceptarea utilizării fisierelor de tip cookies.   Mai mult