Protecția datelor cu caracter personal

POLITICA DE COOKIES

Informațiile prezentate mai jos vă vor expune, conform dispozițiilor Legii nr.506/2004, toate detaliile privind tipul de cookies utilizate de site-ul nostru, scopul prelucrării și drepturile dumneavoastră.

Cookie-urile se instalează prin solicitarea emisă de către web-server browser-ului utilizat de dumneavoastră. Cookie-urile sunt inofensive și nu conțin programe software, viruși sau spyware. Acestea nu pot accesa informațiile de pe hard disk-ul dumneavoastră sau alte informatii confidentiale.

Tipurile de cookies utilizate:

• un cookie privind limbajul de programare, ce va fi activ doar pe durata sesiunii de navigare a site-ului și nu se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră;

• un cookie privind care platforma site-ului identifică echipamentul (IP-ul) de pe care se accesează site-ul. Acest cookie se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră și după închiderea sesiunii de navigare;

• un cookie care memorează limba selectată pentru navigarea site-ului. Și acest cookie se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră și după închiderea sesiunii de navigare.

Informațiile prelucrate de aceste cookies (IP-ul și limba selectată) vor fi utilizate doar în scopul asigurării unei navigări mai facile a site-ului nostru. Puteți șterge în orice moment, din setările browser-ului utilizat, cookie-urile salvate pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră.


GDPR

Prin abonarea la newsletter-ul nostru, completând numele și adresa de email, vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestor două informații, încadrate ca date cu caracter personal conform dispozițiilor Regulamentului UE nr.679/2016. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate se va realiza de către TRELEA ȘI ASOCIAȚII SPRL, doar în scopurile menționate mai jos, prin intermediul prestatorilor de servicii IT care asigură mentenanța site-ului și hosting server.

Datele cu caracter personal constând în numele și adresa de email vor fi prelucrate doar în scopul și pe durata comunicării newsletter-ului, conform solicitării dumneavoastră.

Temeiul legal al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumneavoastră, astfel cum este prevăzut de art.6 alin.1 lit.a) din Regulamentul UE nr.679/2016.

Datele cu caracter personal nu vor fi trasmise către alte persoane și vor fi stocate doar pe durata în care sunteți abonat la serviciului de newsletter. Nu există un proces decizional automatizat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzând crearea de profiluri.


Prin utilizarea formularului de contact, completând numele, adresa de email și numărul de telefon, vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestor trei informații, încadrate ca date cu caracter personal conform dispozițiilor Regulamentului UE nr.679/2016. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate se va realiza de către TRELEA ȘI ASOCIAȚII SPRL, doar în scopurile menționate mai jos, prin intermediul prestatorilor de servicii IT care asigură mentenanța site-ului și hosting server.

Datele cu caracter personal constând în numele, numărul de telefon și adresa de email vor fi prelucrate doar în scopul preluării mesajului dumneavoastră și comunicării unui răspuns din partea noastră.

Temeiul legal al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumneavoastră, astfel cum este prevăzut de art.6 alin.1 lit.a) din Regulamentul UE nr.679/2016.

Datele cu caracter personal nu vor fi trasmise către alte persoane și vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani, pentru a permite consultarea conținutului mesajului în eventualitatea unor litigii, urmând a fi șterse după expirarea acestei perioade. Nu există un proces decizional automatizat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzând crearea de profiluri.

Orice alte informații, cuprinse în corpul mesajului pe care ni-l adresați, în măsura în care constituie date cu caracter personal, vor atrage ștergerea în integralitate a mesajului dacă nu ne confirmați expres posibilitatea prelucrării acestor date cu caracter personal suplimentare.


Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi în legătură cu preclurarea datelor cu caracter personal:

• dreptul de a ne solicita accesul la datele cu caracter personal prelucrate;

• dreptul de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;

• dreptul de a ne solicita restricţionarea prelucrării sau a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;

• dreptul la portabilitatea datelor;

• dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

• dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Pentru a vă dezabona la serviciul de newsletter, precum și pentru orice informații sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email adrian.decianu@lexconsulting.ro.

Site-ul nostru utilizeaza fișiere de tip cookies care sunt stocate pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră. Înainte de a continua navigarea pe site, de a utiliza formularul de contact sau de a vă abona la newsletter-ul nostru vă rugam sa lecturați continutul secțiunii Protecția datelor cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmați acceptarea utilizării fisierelor de tip cookies.   Mai mult