POLITICA DE COOKIES

Informațiile prezentate mai jos vă vor expune, conform dispozițiilor Legii nr.506/2004, toate detaliile privind tipul de cookies utilizate de site-ul nostru, scopul prelucrării și drepturile dumneavoastră.

Cookie-urile se instalează prin solicitarea emisă de către web-server browser-ului utilizat de dumneavoastră. Cookie-urile sunt inofensive și nu conțin programe software, viruși sau spyware. Acestea nu pot accesa informațiile de pe hard disk-ul dumneavoastră sau alte informatii confidentiale.

Tipurile de cookies utilizate sunt doar cele strict necesare funcționării site-ului:

  • un cookie privind limbajul de programare, ce va fi activ doar pe durata sesiunii de navigare a site-ului și nu se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră;
  • un cookie privind care platforma site-ului identifică echipamentul (IP-ul) de pe care se accesează site-ul. Acest cookie se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră și după închiderea sesiunii de navigare;
  • un cookie care memorează limba selectată pentru navigarea site-ului. Și acest cookie se va stoca pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră și după închiderea sesiunii de navigare.

Informațiile prelucrate de aceste cookies (IP-ul și limba selectată) vor fi utilizate doar în scopul asigurării unei navigări mai facile a site-ului nostru. Puteți șterge în orice moment, din setările browser-ului utilizat, cookie-urile salvate pe computerul, terminalul mobil sau echipamentele dumneavoastră.