AVOCAȚI DE AFACERI

SERVICII

photo main trelea

Drept Civil

Consultanță și asistență juridică specializată contracte, inclusiv contracte de asociere în participațiune, interne și internaționale; redactare, negociere, modificare, executare

Recuperare creanțe, prin ordonanțe de plată sau acțiuni în pretenții, inclusiv în cadrul procedurilor de executare silită – interne și internaționale: redactare, asistență juridică, reprezentare în fața instanțelor de judecată

Contituire asociații și fundații, modificare acte constitutive

photo main trelea

Drept Societar

Constituire societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni etc: consultanță juridică, redactare documente (acte constitutive, declarații asociați, administratori, contracte sediu etc) și efectuare proceduri aferente la Oficiul Registrului Comerțului.

Modificări societare (schimbări sediu, cesiuni părți sociale/acțiuni, extinderi de obiect de activitate, schimbare administrator, cenzori etc): consultanță juridică, redactare documente și efectuare proceduri la Oficiul Registrului Comerțului.

Înființarea Sucursale: consultanță juridică, redactare documente și efectuare proceduri la Oficiul Registrului Comerțului.

Fuziuni și divizări: consultanță juridică, redactare documente, inclusiv, proiecte de fuziune și de divizare și efectuare proceduri la Oficiul Registrului Comerțului.

Dizolvarea societăți și sucursale: consultanță juridică, redactare documente și efectuare proceduri la Oficiul Registrului Comerțului.

Consultanță juridică, asistență și reprezentare asociați/acționari în litigiile cu societăți pentru plată dividende, diminuare/majorare participațiune, majorare/diminuare capital social, retragere din societate, excludere etc.

dreptul muncii

Dreptul Muncii

Consultanță juridică angajatori/angajați privind contractele individuale de muncă, respectiv:

 • încheiere contracte, acorduri de confidențialitate, clauze de mobilitate, clauze de neconcurență, acte adiționale de pregătire profesională
 • executare contracte, inclusiv consultanță juridică privind beneficiile acordate salariaților și aspecte fiscale
 • încetare contracte pentru motive care nu țin de persoana salariatului, redactarea documentelor necesare (preaviz, decizii de încetare etc); pentru motive disciplinare, inclusiv redactarea documentelor aferente (invitație la cercetare disciplinară, proces-verbal privind cercetarea disciplinară, decizie de încetare contract); asistență legală procedură cercetare disciplinară; contestații decizii de încetare contract; redactare cereri de chemare în judecată pentru atragerea răspunderii patrimoniale a angajaților

Consultanță juridică privind diverse alte aspecte ce își au izvorul în contractul individual de muncă

Consultanță și asistență juridică în negocieri pentru încheierea contractelor colective de muncă, redactare documente aferente (informare salariați, procese-verbale de negociere, contract colectiv de muncă)

Consultanță juridică regulamente de ordine interioară, de organizare și funcționare, precum și proceduri interne și redactare documente

achizitii publice

Achiziții Publice

Consultanță și asistență juridică redactare documentație de atribuire

Consultanță și asistență juridică pentru participarea la proceduri de achiziție publică privind:

 • contracte de asociere între operatori economici, în vederea participării la proceduri de achiziție publică (redactare, negociere, modificare)
 • contestație documentație de atribuire (redactare, susținere)
 • solicitări de clarificări și formulare răspunsuri la solicitări de clarificări primite de la autoritatea contractantă
 • notificări prealabile, contestații privind rezultatul procedurii de atribuire, cereri de intervenție (redactare și reprezentare CNSC)
 • plângeri împotriva Deciziilor CNSC (redactare și reprezentare în fața instanțelor de judecată)
 • Consultanță și asistență juridică privind executarea contractelor de achiziție publică, în situații litigioase, prin redactare de cereri, notificări, acțiuni, inclusiv cereri în anulare certificate constatoare negative etc. și reprezentare în fața instanțelor de judecată
photo main trelea

Drept Imobiliar și Construcții/Urbanism

Consultanță juridică și verificare documente de proprietate, redactare rapoarte de due diligence.

Consultanță și asistență juridică în negociere promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare, contracte de închiriere, contracte de arendă, contracte de asociere în participațiune, contracte de antrepriză.

Consultanță și asistență juridică în fața notarului public la semnare contracte.

Consultanță juridică și verificare documentație de construire.

Consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată privind orice aspecte sau conflicte derivate din raporturi locative sau de urbanism și disciplina în construcții.

drept administrativ

Drept Administrativ

Consultanță juridică autorități publice.

Consultanță juridică persoane fizice și juridice în relația cu autoritățile publice: redactarea de cereri, plângeri prealabile acte administrative, cereri în anulare, precum și reprezentare în fața instanțelor de judecată privind anularea în tot sau în parte a unor acte administrative, ori emiterea unor acte administrative.

Consultanță juridică, redactare și susținere plângeri procese verbale de contravenție.

photo main trelea

Drept Fiscal

Împreună cu partenerii TRELEA și ASOCIAȚII (experți contabili, contabili autorizați, auditori, consultanți fiscali) acordăm consultanță juridică în domeniul fiscal, constând în:

 • Opinii legale/puncte de vedere privind aspecte de natură fiscală derivate din activitatea curentă a societăților
 • Contestații/plângeri împotriva măsurilor, deciziilor, proceselor-verbal ale autorităților fiscale
 • Asistență juridică și reprezentare în procedurile de control a marilor averi efectuate de către autoritățile fiscale
photo main trelea

Dreptul Transporturilor

Consultanță și asistență juridică privind transportul public ce persoane: redactare, negociere, modificare, executare contracte etc.

Consultanță și asistență juridică privind transportul intern și internațional de mărfuri maritim, rutier, feroviar: redactare, negociere, modificare, executare contracte etc.

Recuperarea creanțelor derivate din contractele de transport: redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, concluzii și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Plângeri contravenționale – redactare și susținere.

photo main trelea

Sănătate: Servicii Medicale și Distributie Angro Medicamente

Consultanță și asistență juridică medicamente și dispozitive medicale:

 • contracte farmacii și distribuitori angro: redactare, negociere, modificare, executare, inclusiv înscriere garanții în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, interogare Registru și realizarea de rapoarte privind garanțiile utilizate de societățile concurente pe piață etc
 • contracte cost-volum și cost-volum-rezultat: încheiere, negociere, modificare, executare etc

Consultanță și asistență juridică activități de prestare servicii medicale.

  photo main trelea

  Procedura Insolvenței

  Consultanță și asistență juridică privind:

  • dechidere procedură insolvență
  • înscriere la masa credală
  • reprezentare în ședințele Adunării Creditorilor
  • raport de activitate administrator și lichidator judiciar
  • contestații în cadrul procedurii
  • raport de evaluare al activelor debitorului
  • atragere a răspunderii organelor de conducere și administratorilor
  • anulare acte frauduloase ale debitorului în dauna creditorilor

  Monitorizare procedură și informarea periodică

   photo main trelea

   Proprietate Intelectuală

   Consultanță și asistență juridică privind protecția proprietății intelectuale și industriale.

   Consultanță și asistență juridică privind procedura de înregistrare licențe și drepturi de autor (ORDA), procedura de înregistrare brevete de invenție, mărci (OSIM), național precum și la nivelul Uniunii Europene (EUIPO) și la nivel internațional (WIPO)

   photo main trelea

   Drept Penal al Afacerilor

   Consultanță și asistență juridică Coduri de conduită

   Seminarii conduită și anticorupție

   Consultanță, asistență juridică și reprezentare asociați, administratori, persoana juridică în dosare penale (fraudă fonduri europene, evaziune fiscală, fals etc)

   photo main trelea

   E-commerce și Protecția Consumatorilor

   Termeni și condiții pentru magazinele online: redactare și revizuire
   Politici de livrare și de retur produse: redactare și revizuire
   ANPC – asistență și reprezentare juridică

   photo main trelea

   Protecția Datelor cu Caracter Personal

   Cursuri GDPR
   Redactare/actualizare proceduri interne
   Audit
   DPO

   photo main trelea

   Dreptul Mediului

   Consultanță și asistență juridică pentru procedura de obținere avize/autorizații de mediu etc