POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR

Prin utilizarea formularului de contact, completând numele, adresa de email și numărul de telefon, vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestor trei informații, încadrate ca date cu caracter personal conform dispozițiilor Regulamentului UE nr.679/2016. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate se va realiza de către TRELEA ȘI ASOCIAȚII SPRL, doar în scopurile menționate mai jos, prin intermediul prestatorilor de servicii IT care asigură mentenanța site-ului și hosting server.

Datele cu caracter personal constând în numele, numărul de telefon și adresa de email vor fi prelucrate doar în scopul preluării mesajului dumneavoastră și comunicării unui răspuns din partea noastră.

Temeiul legal al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumneavoastră, astfel cum este prevăzut de art.6 alin.1 lit.a) din Regulamentul UE nr.679/2016.

Datele cu caracter personal nu vor fi trasmise către alte persoane și vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani, pentru a permite consultarea conținutului mesajului în eventualitatea unor litigii, urmând a fi șterse după expirarea acestei perioade. Nu există un proces decizional automatizat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzând crearea de profiluri.

Orice alte informații, cuprinse în corpul mesajului pe care ni-l adresați, în măsura în care constituie date cu caracter personal, vor atrage ștergerea în integralitate a mesajului dacă nu ne confirmați expres posibilitatea prelucrării acestor date cu caracter personal suplimentare.